Προηγμένη δημιουργία λίστας & Πινάκων στο Archicad

Περιγραφή

Συχνά τα κατασκευαστικά έργα είναι εκτός προϋπολογισμού. Με τη χρήση διαδραστικών καταλόγων και χρονοδιαγραμμάτων είμαστε σε θέση να εξάγουμε πληροφορίες από το μοντέλο ΒΙΜ και να παρέχουμε ανάλυση ποσοτήτων βάσει μοντέλου, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο υπέρβασης του προϋπολογισμού. Οι πίνακες αποκωδικοποιούν την ειδική γλώσσα που χρησιμοποιείται στα σχέδια, εξηγώντας τι σημαίνουν οι διάφορες συντομογραφίες, τα χρώματα και τα σύμβολα. Διασφαλίζουν ότι όλοι όσοι διαβάζουν τα σχέδια βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Από την άλλη πλευρά, οι κατάλογοι επιτρέπουν στην ομάδα να διασταυρώνει τις απόψεις, τις αλλαγές και τις διατάξεις, ελαχιστοποιώντας τα λάθη εντός του έργου και του σχεδίου του. Συνολικά αυτή η εκπαίδευση δημιουργήθηκε λόγω της ανάγκης για πιο συνοπτική εξαγωγή πληροφοριών στο πλαίσιο ενός έργου BIM.

ΠεριγραΦΗ ΥποψηφΙων για Συμμετοχή

Διευθυντές ΒΙΜ, Συντονιστές ΒΙΜ, Επόπτες ΒΙΜ, μέλη της ομάδας ΒΙΜ, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Σχεδιαστές εσωτερικών χώρων, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Τεχνικό προσωπικό, Μοντελιστές και Σχεδιαστές, Εργοδηγοί, Υπεύθυνοι έργου, Επικεφαλής ομάδας, Συντονιστές ομάδας, Επικεφαλής εργοταξίου με βασικές γνώσεις ΒΙΜ.

Γενικές Πληροφορίες

Ζωντανή σύνδεση Microsoft Teams
ΗΜ/ΝΙΑ
22 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου
3 Συναντήσεις
ΩΡΑ
14:30 – 17:45
ΤΙΜΗ
Κόστος συμμετοχής: €500.00 + ΦΠΑ €95.00
Επιχορήγηση: 320.00
Καθαρό κόστος:180.00
Το σεμινάριο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α για επιχορηγημένους
Ειδική έκπτωση για αυτοαεργαζόμενους και φοιτητές

Επικοινωνήστε μαζί μας για εγγραφή