Προηγμένες Τεχνικές Τεκμηρίωσης και Λεπτομερειών BIM στο Archicad

Περιγραφή

Με το ΒΙΜ να εξελίσσεται καθημερινά όλο και περισσότερο, τα πρότυπα του κλάδου εξελίσσονται συνεχώς και απαιτούν περισσότερα από την κατασκευαστική τεκμηρίωση. Η τεκμηρίωση ΒΙΜ είναι θεμελιώδης για το ΒΙΜ και απαιτείται σε διάφορα στάδια ανάλογα με τον κύκλο ζωής του έργου, όπως τεκμηριώνεται στο πρότυπο ISO 19650. 

Τα ειδικά για το BIM έγγραφα παρέχουν πληροφορίες έργου ή ιδιοκτήτη/διαχειριστή που διασφαλίζουν ότι όλη η ομάδα έργου είναι ευθυγραμμισμένη. Αυτό βοηθά την ομάδα να κατανοήσει πώς παράγεται και μοιράζεται η ροή και η διαχείριση των δεδομένων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. 

Τα έργα με συντονισμένη τεκμηρίωση ΒΙΜ έχουν πιο ισχυρά αποτελέσματα.  Αυτό οφείλεται στην τήρηση ενός σαφούς και συνοπτικού συνόλου εγγράφων που παράγονται στην αρχή του έργου και αφού προσαρμοζόμαστε συνεχώς στις ανάγκες του έργου, ενημερώνονται αυτόματα με τις αλλαγές του έργου. Η ακριβής τεκμηρίωση BIM παρέχει μια σταθερή δομή για τη διασφάλιση της παράδοσης ενός συμβατού έργου BIM. Εξαιτίας αυτού, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι παρέχεται στην ομάδα έργου η σωστή ροή και διαχείριση των δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. Χωρίς το ΒΙΜ Authoring το μοντέλο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα 3D μοντέλου εκτός προτύπων ΒΙΜ.  

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν εξειδικευμένες δεξιότητες δια την τεκμηρίωση και τη δημιουργία κατασκευαστικών λεπτομερειών σε προηγμένο επίπεδο BIM Author μέσω του λογισμικού Archicad 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Αρχιτέκτονες, σχεδιαστές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μηχανικοί, επιμετρητές ποσοτήτων, διαχειριστές έργων, τεχνικό προσωπικό, μελετητές και εργοδηγοί που έχουν καλή γνώση επεξεργασίας του λογισμικού Archicad και τις μεθοδολογίες BIM 

Γενικές πληροφορίες

Ζωντανή σύνδεση Microsoft Teams
ΗΜΕΡ/ΜΝΙΑ
08 Οκτ – 06 Δεκ
Κάθε Τετάρτη
5 Συναντήσεις
ΩΡΑ
9:00 – 12:15
ΤΙΜΗ
Κόστος συμμετοχής: €465.00 + (Φ.Π.Α €88.00)
Επιχορήγηση:300.00
Καθαρό κόστος: €165.00
Το σεμινάριο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α για επιχορηγημένους
Ειδική τιμή για αυτοεργαζόμενους και φοιτητές 
Επικοινωνήστε μαζί μας για εγγραφή