ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 2020-06-19

Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στην UDC UDesignCyprus.

Η UDC UDesignCyprus (“εμείς”, “εμείς” ή “μας”) διαχειρίζεται την ιστοσελίδα udesigncyprus.com (εφεξής αναφερόμενη ως “Υπηρεσία”).

Η Πολιτική Απορρήτου μας διέπει:

την επίσκεψή σας στο udesigncyprus.com και εξηγεί πώς συλλέγουμε, διασφαλίζουμε και αποκαλύπτουμε πληροφορίες που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας μας.

και/ή στην επεξεργασία δεδομένων που λαμβάνει χώρα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων (“Συμμετέχοντες”) στις Εκπαιδεύσεις UDC UDesignCyprus (“ΚΟΥΡΣΕΣ”) που διοργανώνονται από την UDC UDesignCyrpus (εγγεγραμμένη διεύθυνση: Λεωφόρος Μενεού 87, Κίτι, Λάρνακα, Κύπρος, ΤΚ 7500)- εφεξής: UDESIGNCYPRUS ή Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων).

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία. Με τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν την ίδια έννοια με αυτή που έχουν στους Όρους και Προϋποθέσεις μας.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις μας (“Όροι”) διέπουν κάθε χρήση της Υπηρεσίας μας και μαζί με την Πολιτική Απορρήτου αποτελούν τη συμφωνία σας μαζί μας (“συμφωνία”).

Ορισμοί

ΥΠΗΡΕΣΙΑ σημαίνει την ιστοσελίδα udesigncyprus.com που διαχειρίζεται η UDC UDesignCyprus ή/και την εγγραφή σε μαθήματα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ σημαίνει δεδομένα σχετικά με ένα ζωντανό άτομο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί από αυτά τα δεδομένα (ή από αυτά και άλλες πληροφορίες που είτε βρίσκονται στην κατοχή μας είτε είναι πιθανό να περιέλθουν στην κατοχή μας).

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ είναι δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα είτε από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή της Υπηρεσίας (για παράδειγμα, η διάρκεια μιας επίσκεψης σε μια σελίδα).

COOKIES είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή σας (υπολογιστή ή κινητή συσκευή).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο (είτε μόνο του είτε από κοινού ή από κοινού με άλλα πρόσωπα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ή πρόκειται να γίνει η επεξεργασία οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, είμαστε Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Ή ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες διαφόρων Παρόχων Υπηρεσιών προκειμένου να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας πιο αποτελεσματικά.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ είναι κάθε ζωντανό φυσικό πρόσωπο που αποτελεί το αντικείμενο των Προσωπικών Δεδομένων.

ΧΡΗΣΤΗΣ είναι το άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μας. Ο Χρήστης αντιστοιχεί στο Υποκείμενο Δεδομένων, το οποίο είναι το υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Συλλέγουμε διάφορους τύπους πληροφοριών για διάφορους σκοπούς προκειμένου να σας παρέχουμε και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία μας.

 1. Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Προσωπικά δεδομένα

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας ταυτοποιήσουμε (“Προσωπικά Δεδομένα”). Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

0.1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

0.2. Όνομα και επώνυμο

0.3. Αριθμός τηλεφώνου

0.4. Διεύθυνση, χώρα, δήμος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη

0.5. Cookies και δεδομένα χρήσης

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ενημερωτικά δελτία, υλικό μάρκετινγκ ή προώθησης και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να αρνηθείτε να λαμβάνετε οποιαδήποτε ή όλες αυτές τις επικοινωνίες από εμάς, ακολουθώντας το σύνδεσμο διαγραφής.

Δεδομένα χρήσης

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία μας ή όταν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω οποιασδήποτε συσκευής (“Δεδομένα Χρήσης”).

Αυτά τα Δεδομένα Χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της Υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Όταν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία με μια συσκευή, αυτά τα Δεδομένα Χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιείτε, το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας, η διεύθυνση IP της συσκευής σας, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Δεδομένα τοποθεσίας

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας, εάν μας δώσετε την άδεια να το κάνουμε (“Δεδομένα τοποθεσίας”). Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να παρέχουμε λειτουργίες της Υπηρεσίας μας, να βελτιώνουμε και να προσαρμόζουμε την Υπηρεσία μας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σας.

Παρακολούθηση δεδομένων Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στην Υπηρεσία μας και διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες.

Τα cookies είναι αρχεία με μικρή ποσότητα δεδομένων που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Χρησιμοποιούνται επίσης άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως beacons, tags και scripts για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και για τη βελτίωση και ανάλυση της Υπηρεσίας μας.

Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει όλα τα cookies ή να υποδεικνύει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας μας.

Παραδείγματα Cookies που χρησιμοποιούμε:

0.1. Cookies συνόδου: Χρησιμοποιούμε Cookies συνόδου για τη λειτουργία της Υπηρεσίας μας.

0.2. Cookies προτιμήσεων: Χρησιμοποιούμε Cookies Προτιμήσεων για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις και τις διάφορες ρυθμίσεις σας.

0.3. Cookies ασφαλείας: Χρησιμοποιούμε Cookies ασφαλείας για λόγους ασφαλείας.

0.4. Cookies διαφήμισης: Τα Cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων που μπορεί να είναι σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.

0.5. Δήλωση Cookies:

Άλλα δεδομένα

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: φύλο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, στοιχεία διαβατηρίου, υπηκοότητα, εγγραφή στον τόπο κατοικίας και πραγματική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου (εργασίας, κινητό), στοιχεία εγγράφων σχετικά με την εκπαίδευση, τα προσόντα, την επαγγελματική κατάρτιση, τις συμβάσεις εργασίας, τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας, πληροφορίες σχετικά με τα επιδόματα και τις αποζημιώσεις, πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση, τα μέλη της οικογένειας, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (ή άλλο αριθμό φορολογικού μητρώου), την τοποθεσία του γραφείου και άλλα δεδομένα.

 1. Χρήση των δεδομένων

Η UDC UDesignCyprus χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για διάφορους σκοπούς:

0.1. για να παρέχει και να συντηρεί την Υπηρεσία μας,

0.2. για να σας ειδοποιεί για αλλαγές στην Υπηρεσία μας,

0.3. για να σας επιτρέψει να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της Υπηρεσίας μας, όταν το επιλέξετε,

0.4. για την παροχή υποστήριξης πελατών,

0.5. για να συλλέγουμε αναλύσεις ή πολύτιμες πληροφορίες ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας,

0.6. για να παρακολουθούμε τη χρήση της Υπηρεσίας μας,

0.7. για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων,

0.8. για την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού για τον οποίο τα παρέχετε,

0.9. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας και την επιβολή των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ εσάς και εμάς, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης και της είσπραξης,

0.10. για να σας παρέχουμε ειδοποιήσεις σχετικά με τον λογαριασμό ή/και τη συνδρομή σας, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων λήξης και ανανέωσης, οδηγιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ,

0.11. για να σας παρέχουμε ειδήσεις, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε και είναι παρόμοιες με αυτές που έχετε ήδη αγοράσει ή για τις οποίες έχετε ζητήσει πληροφορίες, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες,

0.12. με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που μπορεί να περιγράψουμε όταν παρέχετε τις πληροφορίες,

0.13. για οποιονδήποτε άλλο σκοπό με τη συγκατάθεσή σας.

 1. Διατήρηση δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να εφαρμόσουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.

Θα διατηρήσουμε επίσης Δεδομένα Χρήσης για εσωτερικούς σκοπούς ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας, ή όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Translated with DeepL.com (free version)

 1. Μεταφορά δεδομένων

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να μεταφερθούν και να διατηρηθούν σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας, της επαρχίας, της χώρας σας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους της δικαιοδοσίας σας.

Εάν βρίσκεστε εκτός Κύπρου και επιλέξετε να μας παράσχετε πληροφορίες, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, στην Κύπρο και τα επεξεργαζόμαστε εκεί.

Η συγκατάθεσή σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ακολουθούμενη από την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών, αντιπροσωπεύει τη συμφωνία σας με την εν λόγω μεταφορά.

Η UDC UDesignCyprus θα λάβει όλα τα εύλογα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και καμία μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων δεν θα πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι που περιλαμβάνουν την ασφάλεια των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

 1. Αποκάλυψη δεδομένων

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε ή παρέχετε εσείς:

0.1. Αποκάλυψη για την επιβολή του νόμου.

Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή σε απάντηση έγκυρων αιτημάτων δημόσιων αρχών.

0.2. Επιχειρηματική συναλλαγή.

Εάν εμείς ή οι θυγατρικές μας εμπλέκονται σε συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν.

0.3. Άλλες περιπτώσεις. Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας:

0.3.1. στις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες εταιρείες μας,

0.3.2. σε εργολάβους, παρόχους υπηρεσιών και άλλα τρίτα μέρη που χρησιμοποιούμε για την υποστήριξη της επιχείρησής μας,

0.3.3. για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τις παρέχετε,

0.3.4. με σκοπό τη συμπερίληψη του λογότυπου της εταιρείας σας στον ιστότοπό μας,

0.3.5. για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που γνωστοποιούμε όταν παρέχετε τις πληροφορίες,

0.3.6. με τη συγκατάθεσή σας σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις,

0.3.7. εάν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Εταιρείας, των πελατών μας ή άλλων.

 1. Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Αν και προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

Τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Εάν είστε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων, τα οποία καλύπτονται από τον ΓΚΠΔ.

Στόχος μας είναι να λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να σας επιτρέπουμε να διορθώνετε, να τροποποιείτε, να διαγράφετε ή να περιορίζετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και εάν θέλετε να τα αφαιρέσετε από τα συστήματά μας, στείλτε μας email στη διεύθυνση [email protected].

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

0.1. το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε για εσάς,

0.2. το δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης των πληροφοριών σας εάν οι πληροφορίες αυτές είναι ανακριβείς ή ελλιπείς,

0.3. το δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς,

0.4. το δικαίωμα περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

0.5. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να σας παρασχεθεί αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων σε δομημένο, αναγνώσιμο από μηχανήματα και ευρέως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο,

0.6. το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όταν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

Σημειώστε ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν απαντήσετε σε τέτοια αιτήματα. Σημειώστε ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παράσχουμε την Υπηρεσία χωρίς ορισμένα απαραίτητα δεδομένα.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

 1. Πάροχοι υπηρεσιών

Ενδέχεται να προσλάβουμε τρίτες εταιρείες και άτομα για να διευκολύνουμε την Υπηρεσία μας (“Πάροχοι Υπηρεσιών”), να παρέχουμε την Υπηρεσία για λογαριασμό μας, να εκτελούμε υπηρεσίες που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή να μας βοηθούμε στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας μας.

Τα εν λόγω τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων για λογαριασμό μας και υποχρεούνται να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

 1. Αναλυτικά στοιχεία

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης της υπηρεσίας μας.

 1. Εργαλεία CI/CD

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης της υπηρεσίας μας.

 1. Συμπεριφορική επαναληπτική εμπορία

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες επαναγοράς για να σας διαφημίσουμε σε ιστότοπους τρίτων μετά την επίσκεψή σας στην Υπηρεσία μας. Εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές μας χρησιμοποιούμε cookies για να ενημερώνουμε, να βελτιστοποιούμε και να προβάλλουμε διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις σας στην Υπηρεσία μας.

 1. Πληρωμές

Ενδέχεται να παρέχουμε προϊόντα ή/και υπηρεσίες επί πληρωμή στο πλαίσιο της Υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων για την επεξεργασία πληρωμών (π.χ. επεξεργαστές πληρωμών).

Δεν θα αποθηκεύσουμε ούτε θα συλλέξουμε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται απευθείας στους τρίτους επεξεργαστές πληρωμών μας, η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τους οποίους διέπεται από την πολιτική απορρήτου τους. Αυτοί οι επεξεργαστές πληρωμών τηρούν τα πρότυπα που ορίζονται από το PCI-DSS, όπως αυτό διαχειρίζεται το Συμβούλιο Προτύπων Ασφαλείας PCI, το οποίο αποτελεί κοινή προσπάθεια εμπορικών σημάτων όπως η Visa, η Mastercard, η American Express και η Discover. Οι απαιτήσεις του PCI-DSS συμβάλλουν στη διασφάλιση του ασφαλούς χειρισμού των πληροφοριών πληρωμών.

 1. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο του εν λόγω τρίτου μέρους. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπηρεσίας τρίτου μέρους.

 1. Απόρρητο παιδιών

Οι Υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά κάτω των 18 ετών (“Παιδί” ή “Παιδιά”).

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από Παιδιά κάτω των 18 ετών. Εάν αντιληφθείτε ότι ένα Παιδί μας έχει παράσχει Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από Παιδιά χωρίς επαλήθευση της γονικής συγκατάθεσης, λαμβάνουμε μέτρα για να αφαιρέσουμε τις πληροφορίες αυτές από τους διακομιστές μας.

 1. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική απορρήτου μας από καιρό σε καιρό. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα.

Θα σας ενημερώνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μιας ευδιάκριτης ειδοποίησης στην Υπηρεσία μας, πριν η αλλαγή τεθεί σε ισχύ και ενημερώσουμε την “ημερομηνία έναρξης ισχύος” στην κορυφή της παρούσας Πολιτικής απορρήτου.

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική απορρήτου περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα.

 1. Contact Us

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].