Ανταλλαγή δεδομένων Archicad – Revit 

Περιγραφή

Το Archicad και το Revit είναι τα δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία BIM για αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Για την επιτυχή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συνεργατών είναι απαραίτητη η διαλειτουργικότητα και η συνεργασία. Η εξαγωγή και η εισαγωγή μοντέλων από και προς κάθε λογισμικό είναι απαραίτητη, διαφορετικά τα οφέλη της ΒΙΜ μειώνονται και δεν αξιοποιούνται στο έπακρο. Παρόλο που η ΒΙΜ καθιερώνεται όλο και περισσότερο στη βιομηχανία AEC στην Κύπρο, οι μοντελοποιητές και οι συντάκτες ΒΙΜ δεν έχουν ακόμη επεκτείνει αποτελεσματικά τους ορίζοντές τους ανταλλάσσοντας δεδομένα εξωτερικά με τη χρήση των δύο πιο διαδεδομένων εργαλείων ΒΙΜ Archicad και Revit. Ως εκ τούτου, τα κενά στην επικοινωνία εξακολουθούν να είναι εμφανή όταν τα μέρη ενός έργου χρησιμοποιούν διαφορετικά λογισμικά. Με την ανταλλαγή δεδομένων Archicad – Revit, μια γέφυρα διασχίζεται κλείνοντας το χάσμα της επικοινωνίας, γεγονός που οδηγεί σε λιγότερα λάθη στο εργοτάξιο και μειώνει το κόστος και τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των έργων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, σχεδιαστές, μηχανολόγους, τεχνικό προσωπικό, εποπτικό προσωπικό, υπεύθυνους έργου και εργοδηγούς


Γενικές Πληροφορίες

Ζωντανή σύνδεση Microsoft Teams
ΗΜ/ΝΙΑ
28 Νοέμβρίου – 19 Δεκεμβρίου
4 Συναντήσεις
Κάθε Τρίτη
ΩΡΑ
15:30 – 18:45
ΤΙΜΗ
Κόστος συμμετοχής: €396.00 + Φ.Π.Α 75.00
Επιχορήγηση: 240.00
Καθαρό κόστος:156.00
Το σεμινάριο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α για επιχορηγημένους
Ειδική έκπτωση για αυτοαεργαζόμενους και φοιτητές

Επικοινωνήστε μαζί μας για εγγραφή