Συντάκτης: Antonia

Προηγμένες ροές εργασίας OPEN BIM στο Archicad

Περιγραφή Με την εξέλιξη της ΒΙΜ, η ανάγκη σχεδιασμού στρατηγικών και ροών εργασίας για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κλάδων είναι επιτακτική για την επιτυχία των εταιρειών της οικοδομικής βιομηχανίας. Η διαχείριση, η οργάνωση, τα BEP’s και τα εγχειρίδια BIM αποτελούν την υποδομή της βιώσιμης αναβάθμισης του εργασιακού σας περιβάλλοντος στις απαιτήσεις της BIM, εξ ου […]

Προηγμένη δημιουργία λίστας & Πινάκων στο Archicad

Περιγραφή Συχνά τα κατασκευαστικά έργα είναι εκτός προϋπολογισμού. Με τη χρήση διαδραστικών καταλόγων και χρονοδιαγραμμάτων είμαστε σε θέση να εξάγουμε πληροφορίες από το μοντέλο ΒΙΜ και να παρέχουμε ανάλυση ποσοτήτων βάσει μοντέλου, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο υπέρβασης του προϋπολογισμού. Οι πίνακες αποκωδικοποιούν την ειδική γλώσσα που χρησιμοποιείται στα σχέδια, εξηγώντας τι σημαίνουν οι διάφορες συντομογραφίες, […]

Ομαδική εργασία Archicad και Hotlinking

Περιγραφή Σύμφωνα με τη στοχευμένη παρατήρηση και τη διερεύνηση μέσω ατομικών συνεντεύξεων με επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, παρατηρήθηκε μεγάλη ανάγκη και έλλειψη γνώσης της μεθοδολογίας εργασίας της ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Το ARCHICAD παρέχει δύο βασικές μεθόδους για τον διαμοιρασμό/διαμοιρασμό των δεδομένων του έργου BIM μεταξύ μιας ομάδας: Μέθοδο ομαδικής εργασίας για τον διαμοιρασμό έργων, μέθοδο Hotlink […]

Οπτική επικοινωνία & φωτοεπεξεργασία με το Adobe Photoshop

Περιγραφή Το μάρκετινγκ και η διαφήμιση καθοδηγούν μια καταναλωτική οικονομία, προωθώντας αγαθά και υπηρεσίες, στοχεύοντας σε καταναλωτές που είναι πιο πιθανό να γίνουν αγοραστές. Οι υψηλότερες πωλήσεις για μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί επιτυχημένες στρατηγικές μάρκετινγκ μεταφράζονται σε επέκταση, δημιουργία θέσεων εργασίας, υψηλότερα φορολογικά έσοδα για τις κυβερνήσεις και, τελικά, συνολική οικονομική ανάπτυξη. Το λογισμικό Adobe […]

Προηγμένες τεχνικές φωτορεαλισμού αρχιτεκτονικών μοντέλων για Render

Περιγραφή Τα renders είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στον τομέα της κατασκευαστικής οικοδομής. Δίνουν στους υφιστάμενους πελάτες μια τρισδιάστατη απεικόνιση του έργου που σχεδιάζετε πριν ακόμη σπάσει το έδαφος, επιτρέπει στην ομάδα εκτέλεσης του έργου και στους πελάτες να επικοινωνούν με σαφήνεια και ευκολία τις ιδέες τους, και πρωθά έργα προς πώληση σε νέους πελάτες.   Στο […]

Ανταλλαγή δεδομένων Archicad – Revit 

Περιγραφή Το Archicad και το Revit είναι τα δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία BIM για αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Για την επιτυχή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συνεργατών είναι απαραίτητη η διαλειτουργικότητα και η συνεργασία. Η εξαγωγή και η εισαγωγή μοντέλων από και προς κάθε λογισμικό είναι απαραίτητη, διαφορετικά τα οφέλη της ΒΙΜ μειώνονται και δεν αξιοποιούνται στο […]

Point Clouds εντός BIM

Περιγραφή Κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα μοντελοποιήσουν έργα ΒΙΜ απο πληροφορίες αναρτημένες από αρχεία νέφη σημείων. Τα νέφη  σημείων αποτελούνται από ένα σύνολο σημείων που βρίσκονται σε ένα τρισδιάστατο σύστημα συντεταγμένων, τα οποία όταν συναρμολογούνται δίνουν μια εντύπωση της επιφάνειας ενός αντικειμένου ή της πρόσοψης ενός κτιρίου. Τα νέφη σημείων μπορούν […]

Εξειδικευμένη ροή εργασίας ΒΙΜ (Building Information Modelling) και Ανοικτό ΒΙΜ (Open), για Ομαδική συνεργασία BIM (Team Collaboration BIM), με εργαλείο το Archicad 

Περιγραφή Στο πλαίσιο του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε τεχνολογικά εργαλεία συνεργασίας και μεθόδους διανομής ευθυνών, έτσι ώστε να συνεργάζονται αποτελεσματικά εξ αποστάσεως με όλους τους κλάδους της οικοδομικής βιομηχανίας, με κύριο εργαλείο το λογισμικό Archicad.   Επιπρόσθετα θα μπορούν να εργάζονται ομαδικά σε κοινά αρχεία, και ταυτόχρονα να ολοκληρώνουν εξειδικευμένους […]

Προηγμένο Microsoft Word για συνεργατικό εργατικό δυναμικό 

Περιγραφή Το Microsoft Word είναι κορυφαίο λογισμικό επεξεργαστής κειμένου και δημιουργός εγγράφων παγκοσμίως. Η εκπαίδευση αυτή είναι απαραίτητη για την αύξηση της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων, καθώς χρησιμοποιείται καθημερινά σε όλους τους κλάδους, σε κάθε θέση που απαιτεί επικοινωνιακές δεξιότητες για τη δημιουργία εγγράφων και αναφορών με επαγγελματική εμφάνιση. Η συνεχής εκπαίδευση […]

ΒΙΜx στο Archicad

Περιγραφή Το BIMx είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο προβολής και επικοινωνίας έργων ΒΙΜ με το BIMx Hyper-model, μια μοναδική τεχνολογία για ολοκληρωμένη πλοήγηση σε 2D & 3D κτιριακά έργα. Τα BIMx Hyper-models προσφέρουν εξαιρετικά ομαλό χειρισμό και απόδοση ακόμη και για έργα με πολύπλοκα/μεγάλα 3D μοντέλα κτιρίων και υπερβολική 2D τεκμηρίωση. Το BIMx είναι το τέλειο […]