Συντάκτης: Antonia

Προηγμένες τεχνικές φωτορεαλισμού αρχιτεκτονικών μοντέλων για Render

Περιγραφή Τα renders είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στον τομέα της κατασκευαστικής οικοδομής. Δίνουν στους υφιστάμενους πελάτες μια τρισδιάστατη απεικόνιση του έργου που σχεδιάζετε πριν ακόμη σπάσει το έδαφος, επιτρέπει στην ομάδα εκτέλεσης του έργου και στους πελάτες να επικοινωνούν με σαφήνεια και ευκολία τις ιδέες τους, και πρωθά έργα προς πώληση σε νέους πελάτες.   Στο […]

Ανταλλαγή δεδομένων Archicad – Revit 

Περιγραφή Το Archicad και το Revit είναι τα δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία BIM για αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Για την επιτυχή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συνεργατών είναι απαραίτητη η διαλειτουργικότητα και η συνεργασία. Η εξαγωγή και η εισαγωγή μοντέλων από και προς κάθε λογισμικό είναι απαραίτητη, διαφορετικά τα οφέλη της ΒΙΜ μειώνονται και δεν αξιοποιούνται στο […]

Point Clouds εντός BIM

Περιγραφή Κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα μοντελοποιήσουν έργα ΒΙΜ απο πληροφορίες αναρτημένες από αρχεία νέφη σημείων. Τα νέφη  σημείων αποτελούνται από ένα σύνολο σημείων που βρίσκονται σε ένα τρισδιάστατο σύστημα συντεταγμένων, τα οποία όταν συναρμολογούνται δίνουν μια εντύπωση της επιφάνειας ενός αντικειμένου ή της πρόσοψης ενός κτιρίου. Τα νέφη σημείων μπορούν […]

Εξειδικευμένη ροή εργασίας ΒΙΜ (Building Information Modelling) και Ανοικτό ΒΙΜ (Open), για Ομαδική συνεργασία BIM (Team Collaboration BIM), με εργαλείο το Archicad 

Περιγραφή Στο πλαίσιο του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε τεχνολογικά εργαλεία συνεργασίας και μεθόδους διανομής ευθυνών, έτσι ώστε να συνεργάζονται αποτελεσματικά εξ αποστάσεως με όλους τους κλάδους της οικοδομικής βιομηχανίας, με κύριο εργαλείο το λογισμικό Archicad.   Επιπρόσθετα θα μπορούν να εργάζονται ομαδικά σε κοινά αρχεία, και ταυτόχρονα να ολοκληρώνουν εξειδικευμένους […]

Προηγμένο Microsoft Word για συνεργατικό εργατικό δυναμικό 

Περιγραφή Το Microsoft Word είναι κορυφαίο λογισμικό επεξεργαστής κειμένου και δημιουργός εγγράφων παγκοσμίως. Η εκπαίδευση αυτή είναι απαραίτητη για την αύξηση της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων, καθώς χρησιμοποιείται καθημερινά σε όλους τους κλάδους, σε κάθε θέση που απαιτεί επικοινωνιακές δεξιότητες για τη δημιουργία εγγράφων και αναφορών με επαγγελματική εμφάνιση. Η συνεχής εκπαίδευση […]

ΒΙΜx στο Archicad

Περιγραφή Το BIMx είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο προβολής και επικοινωνίας έργων ΒΙΜ με το BIMx Hyper-model, μια μοναδική τεχνολογία για ολοκληρωμένη πλοήγηση σε 2D & 3D κτιριακά έργα. Τα BIMx Hyper-models προσφέρουν εξαιρετικά ομαλό χειρισμό και απόδοση ακόμη και για έργα με πολύπλοκα/μεγάλα 3D μοντέλα κτιρίων και υπερβολική 2D τεκμηρίωση. Το BIMx είναι το τέλειο […]

Διαχείριση BIM – Δημιουργία προτύπων Archicad

Περιγραφή Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην δημιουργία και ενημέρωση προτύπων εντός του λογισμικού Archicad. Τα αρχεία προτύπων Archicad είναι το κύριο στέλεχος ενός έργου ΒΙΜ για μια εταιρεία όπου έχει ως κύριο εργαλείο το Archicad. Η χρήση προτύπων διευκολύνουν τον φόρτο εργασίας και, ταυτόχρονα, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα […]

Διαχείριση επιλογών σχεδίασης στο Archicad 

Περιγραφή Στη φάση του σχηματικού σχεδιασμού ενός έργου οι Επιλογές Σχεδιασμού αποτελούν τη βάση της σχέσης μεταξύ πελάτη και εταιρείας. Σε μεταγενέστερα στάδια οι Επιλογές Σχεδιασμού αποτελούν μια συλλογή πιθανών λύσεων σε ένα πρόβλημα σχεδιασμού. Η διαχείρισή τους μπορεί να είναι χρονοβόρα, περίπλοκη και συχνά αναποτελεσματική, επομένως οι μεθοδολογίες εργασίας “Design Options” είναι επιβεβλημένες για […]

Revit Essential BIM (Building Information Modelling) Skills for Architects

Περιγραφή Για την ανάπτυξη μιας εταιρείας στον κατασκευαστικό τομέα, είναι απαραίτητη η ενσωμάτωσή της στη σύγχρονη τεχνολογία και στη μεθοδολογία BIM (Building Information Modelling). Με την εισαγωγή της μεθοδολογίας ΒΙΜ βελτιώνεται η εσωτερική και εξωτερική παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, αναπτύσσονται οι προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και με την ενθάρρυνση της μεθόδου ΒΙΜ […]

Μοντελοποίηση αρχιτεκτονικού σχεδίου BIM (Building Information Modelling) με εργαλείο το Archicad, για την ανάκτηση πληροφοριών και την τεκμηρίωση αρχιτεκτονικών σχεδίων

Περιγραφή Το Building Information Modelling (BIM) είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας εγκατάστασης. Χρησιμεύει ως ένας κοινός πόρος γνώσης για πληροφορίες σχετικά με μια εγκατάσταση που αποτελεί αξιόπιστη βάση για αποφάσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της από την αρχή και μετά. Βασική προϋπόθεση του BIM είναι η συνεργασία διαφορετικών ενδιαφερόμενων […]