Διαχείριση επιλογών σχεδίασης στο Archicad 

Περιγραφή

Στη φάση του σχηματικού σχεδιασμού ενός έργου οι Επιλογές Σχεδιασμού αποτελούν τη βάση της σχέσης μεταξύ πελάτη και εταιρείας. Σε μεταγενέστερα στάδια οι Επιλογές Σχεδιασμού αποτελούν μια συλλογή πιθανών λύσεων σε ένα πρόβλημα σχεδιασμού. Η διαχείρισή τους μπορεί να είναι χρονοβόρα, περίπλοκη και συχνά αναποτελεσματική, επομένως οι μεθοδολογίες εργασίας “Design Options” είναι επιβεβλημένες για τη διατήρηση ενός σταθερού υψηλού επιπέδου εντός μιας εταιρείας.

Οι παραδοσιακές ροές εργασίας για τον τρόπο διαχείρισης των διαφόρων επιλογών σχεδιασμού έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές και δαπανηρές τόσο για τον πελάτη όσο και για την εταιρεία. Με τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες επιλογών σχεδιασμού στο Archicad, μπορούμε πλέον να παρέχουμε ευελιξία, συνέπεια και ευκινησία. Η διαχείριση και η επιλογή των εργαλείων Design Option που χρησιμοποιούμε είναι συχνά συγκεκριμένη για κάθε έργο, επομένως η πλήρης κατανόηση του πότε και γιατί χρησιμοποιήσαμε το κάθε χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας. 

Περιγραφη Υποψηφιων για Συμμετοχη

Αρχιτέκτονες, σχεδιαστές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μηχανικούς, μηχανολόγους, επιμετρητές ποσοτήτων, υπεύθυνους έργου, τεχνικό προσωπικό, διευθυντικό και εποπτικό προσωπικό, σχεδιαστές και εργοδηγούς 

Γενικές Πληροφορίες

Ζωντανή σύνδεση Microsoft Teams
ΗΜ/ΝΙΑ
06 Οκτωβρίου – 13 Οκτωβρίου – 20 Οκτωβρίου
ΩΡΑ
15:00 – 18:15
ΤΙΜΗ
Κόστος συμμετοχής: €279.00 + Φ.Π.Α (€53.00)
Επιχορήγηση:180.00
Καθαρό κόστος: €99.00
Το σεμινάριο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α για επιχορηγημένους
Ειδική έκπτωση για αυτοαεργαζόμενους και φοιτητές

Επικοινωνήστε μαζί μας
Για παράδειγμα: Archicad BIM Modelling, Archicad Template κ.λπ.