Διαχείριση BIM – Δημιουργία προτύπων Archicad

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην δημιουργία και ενημέρωση προτύπων εντός του λογισμικού Archicad. Τα αρχεία προτύπων Archicad είναι το κύριο στέλεχος ενός έργου ΒΙΜ για μια εταιρεία όπου έχει ως κύριο εργαλείο το Archicad. Η χρήση προτύπων διευκολύνουν τον φόρτο εργασίας και, ταυτόχρονα, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα.

Συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρόνου και παράλληλα στην μείωση κόστους, καθώς δημιουργεί μια σταθερή εικόνα της εταιρείας/επιχείρησης.

Η ύπαρξη μιας καθορισμένης δομής που έχει ήδη κατασκευαστεί και χρησιμοποιείτε από όλη της ομάδα είναι εξαιρετικά οικονομική αφού η τυποποίηση είναι ζωτικό μέρος ενός έργου και άμεσα εξαλείφει ανθρώπινα σφάλματα. Αυτό επιτρέπει στην ομάδα έργου να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην σχεδίαση και τεκμηρίωση του έργου αντί να χρειάζεται να ανακαλύπτει εκ νέου δομές αναφορών/πίνακες/οικογένειες στην έναρξη κάθε νέου έργου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διευθυντικό προσωπικό, επιπτικό προσωπικό, διαχειριστές ΒΙΜ, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μηχανικούς, επιμετρητές ποσοτήτων, υπεύθυνους έργου, τεχνικό προσωπικό, σχεδιαστές και εργοδηγούς, οι οποία έχουν μέτρια γνώση δια το λογισμικό Revit και τις μεθοδολογίες ΒΙΜ. 

Γενικές Πληροφορίες

Ζωντανή σύνδεση Microsoft Teams
ΗΜ/ΝΙΑ
06 Δεκεμβρίου – 24 Γενάρη
ΩΡΑ
17:00 – 20:15
ΤΙΜΗ
Κόστος συμμετοχής: 651.00 + Φ.Π.Α (€123.00)  
Επιχορήγηση: €420.00 
Καθαρό κόστος: €231.00
Το σεμινάριο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α για επιχορηγημένους
Ειδική έκπτωση για αυτοεργαζόμενους και φοιτητές


Επικοινωνήστε μαζί μας για εγγραφή

Για παράδειγμα: Archicad BIM Modelling, Archicad Template κ.λπ.