Διαχείριση BIM Revit Πρότυπο και δημιουργία οικογένειας Revit

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στη δημιουργία και ενημέρωση προτύπων και οικογενειών στο λογισμικό Autodesk Revit. 

Τα πρότυπα και οι οικογένειες RVT αποτελούν το κύριο πλαίσιο ενός έργου BIM όπου το Revit είναι το κύριο εργαλείο. Η χρήση προτύπων διευκολύνει τον φόρτο εργασίας και αυξάνει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα. 

Συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρόνου και στη μείωση του κόστους, καθώς δημιουργούν μια σταθερή δομή για την εταιρεία/επιχείρηση. Η ύπαρξη ενός καθορισμένου προτύπου που έχει ήδη κατασκευαστεί και χρησιμοποιείται από ολόκληρη την ομάδα είναι εξαιρετικά αποδοτική από άποψη κόστους, καθώς η τυποποίηση αποτελεί ζωτικό μέρος ενός έργου και εξαλείφει άμεσα τα ανθρώπινα λάθη. 

Επιτρέπει στην ομάδα έργου να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο σχεδιασμό και την τεκμηρίωση του έργου αντί να χρειάζεται να ανακαλύπτει εκ νέου τις δομές/προγράμματα/οικογένειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Διευθυντικά στελέχη, εποπτικό προσωπικό, υπεύθυνοι ΒΙΜ, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μηχανικοί, επιθεωρητές ποσοτήτων, διαχειριστές έργων, τεχνικό προσωπικό, σχεδιαστές και εργοδηγοί που έχουν μέτρια μέχρι πολύ καλή γνώση του λογισμικού Revit και της μεθοδολογίας ΒΙΜ 

Γενικές Πληροφορίες

Ζωντανή σύνδεση Microsoft Teams
Ημ/νια
28 Νοεμβρίου – 13 Γενάρη
ΩΡΑ
Κάθε Τρίτη
16:00 – 19:15
ΤΙΜΗ
Κόστος συμμετοχής: €840 + Φ.Π.Α €159.60
Επιχορήγηση: €510
Καθαρό κόστος: €330
Το σεμινάριο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α για επιχορηγημένους
Ειδική έκπτωση για αυτοαεργαζόμενους και φοιτητές

Επικοινωνήστε μαζί μας για εγγραφή