Εξειδικευμένη ροή εργασίας ΒΙΜ (Building Information Modelling) και Ανοικτό ΒΙΜ (Open), για Ομαδική συνεργασία BIM (Team Collaboration BIM), με εργαλείο το Archicad 

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε τεχνολογικά εργαλεία συνεργασίας και μεθόδους διανομής ευθυνών, έτσι ώστε να συνεργάζονται αποτελεσματικά εξ αποστάσεως με όλους τους κλάδους της οικοδομικής βιομηχανίας, με κύριο εργαλείο το λογισμικό Archicad.  

Επιπρόσθετα θα μπορούν να εργάζονται ομαδικά σε κοινά αρχεία, και ταυτόχρονα να ολοκληρώνουν εξειδικευμένους ελέγχους συγκρούσεων στα έργα τους πριν φτάσει το έργο στα εργοτάξια, μειώνοντας χρόνο και έξοδα στις οικοδομές, και αυξάνοντας την παραγωγικότητα τους.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Αρχιτέκτονες, σχεδιαστές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μηχανικούς, επιμετρητές ποσοτήτων, υπεύθυνους έργου, τεχνικό προσωπικό, σχεδιαστές και εργοδηγούς, οι οποίοι έχουν είδη μια μέτρια επαφή με το λογισμικό Archicad σε επίπεδο ΒΙΜ. 


Γενικές Πληροφορίες

Ζωντανή σύνδεση Microsoft Teams
ΗΜ/ΝΙΑ
25 Οκτωβρίου – 17 Γενάρη
Κάθε Τετάρτη
ΩΡΑ
15:00 – 18:15
ΤΙΜΗ
Κόστος συμμετοχής: €1.029 + Φ.Π.Α (€195.00) 
Επιχορήγηση: €660.00 
Καθαρό κόστος: €369.00
Το σεμινάριο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α για επιχορηγημένους
Ειδική έκπτωση για αυτοαεργαζόμενους και φοιτητές

Επικοινωνήστε μαζί μας για εγγραφή