Προηγμένες τεχνικές φωτορεαλισμού αρχιτεκτονικών μοντέλων για Render

Περιγραφή

Τα renders είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στον τομέα της κατασκευαστικής οικοδομής. Δίνουν στους υφιστάμενους πελάτες μια τρισδιάστατη απεικόνιση του έργου που σχεδιάζετε πριν ακόμη σπάσει το έδαφος, επιτρέπει στην ομάδα εκτέλεσης του έργου και στους πελάτες να επικοινωνούν με σαφήνεια και ευκολία τις ιδέες τους, και πρωθά έργα προς πώληση σε νέους πελάτες.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες στην επεξεργασία του μοντέλου σε λογισμικά 3D οπτοκοαποικόνισης, για να δημιουργηθούν προηγμένες οπτικοποιημένες αναπαραστάσεις του μοντέλου (renders) σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.  

Περιγραφή των υποψηφίων για συμμετοχή

Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, σχεδιαστές, μηχανολόγους, τεχνικό προσωπικό, εποπτικό προσωπικό, υπεύθυνους έργου και εργοδηγούς


Γενικές Πληροφορίες

Ζωντανή σύνδεση Microsoft Teams
ΗΜ/ΝΙΑ
2 Οκτωβρίου – 6 Νεομβρίου
6 Συναντήσεις
ΩΡΑ
15:30 – 18:45
ΤΙΜΗ
Κόστος συμμετοχής: €504.00 + Φ.Π.Α €95.76
Επιχορήγηση: €306
Καθαρό κόστος: €198
Το σεμινάριο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α για επιχορηγημένους
Ειδική έκπτωση για αυτοαεργαζόμενους και φοιτητές

Επικοινωνήστε μαζί μας για εγγραφή