Προηγμένο Microsoft Word για συνεργατικό εργατικό δυναμικό 

Περιγραφή

Το Microsoft Word είναι κορυφαίο λογισμικό επεξεργαστής κειμένου και δημιουργός εγγράφων παγκοσμίως. Η εκπαίδευση αυτή είναι απαραίτητη για την αύξηση της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων, καθώς χρησιμοποιείται καθημερινά σε όλους τους κλάδους, σε κάθε θέση που απαιτεί επικοινωνιακές δεξιότητες για τη δημιουργία εγγράφων και αναφορών με επαγγελματική εμφάνιση. Η συνεχής εκπαίδευση στο λογισμικό Microsoft Word είναι απαραίτητη, καθώς προστίθενται νέα εργαλεία και οι χρήστες πρέπει να ενημερώνονται. 

Συνεργασία στο Word σε κοινά έγγραφα. Μάθετε πώς να συν-επεξεργάζεστε και να μοιράζεστε ένα έγγραφο του Word. Συνομιλείτε, παρακολουθείτε και αναθεωρείτε τις αλλαγές ταυτόχρονα με άλλους, αναθεωρείτε, οριστικοποιείτε και διανέμετε έγγραφα και γενικά διαχειρίζεστε έγγραφα και πρότυπα για αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία, βελτιώνοντας έτσι τη ροή εργασίας της Εταιρείας σας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση καθημερινών εργασιών και ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους για μια εταιρεία. Η εκπαίδευση αυτή είναι κατάλληλη για άτομα με βασικές γνώσεις του Microsoft Word. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Επιστημονικό προσωπικό, διευθυντικό προσωπικό, εποπτικό προσωπικό & προϊστάμενοι τμημάτων που είναι εξοικειωμένοι με βασικές εντολές Η/Υ και έχουν βασικές γνώσεις της εφαρμογής Microsoft Word. 

Γενικές Πληροφορίες

Ζωντανή σύνδεση Microsoft Teams
ΗΜ/ΝΙΑ
Εκκρεμούν νέες ημερομηνίες
ΩΡΑ
Εκκρεμούν νέες ώρες
ΤΙΜΗ
Κόστος συμμετοχής: €310 + Φ.Π.Α €58.90
Επιχορήγηση: €168
Καθαρό κόστος: €142
Το σεμινάριο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α για επιχορηγημένους
Ειδική έκπτωση για αυτοαεργαζόμενους και φοιτητές

Επικοινωνήστε μαζί μας για εγγραφή

Για παράδειγμα: Archicad BIM Modelling, Archicad Template κ.λπ.