Προχωρημένες τεχνικές οπτικής επικοινωνίας και γραφιστικής σχεδίασης με εργαλεία το Adobe Photoshop & Adobe Illustrator 

Περιγραφή

Προχωρημένες τεχνικές οπτικής επικοινωνίας και γραφιστικής σχεδίασης με εργαλεία το Adobe Photoshop & Adobe Illustrator

Το μάρκετινγκ και η διαφήμιση προωθούν την καταναλωτική οικονομία προωθώντας αγαθά και υπηρεσίες στοχεύοντας στους καταναλωτές που είναι πιο πιθανό να γίνουν αγοραστές.

Τα λογισμικά Adobe Photoshop & Illustrator είναι από τα πιο ισχυρά και δημοφιλή λογισμικά για τη δημιουργία και το σχεδιασμό γραφικών. Από τη μία πλευρά έχουμε το Photoshop το οποίο χρησιμοποιείται για την επεξεργασία εικόνων, φωτογραφιών και ψηφιακών έργων τέχνης. Από την άλλη πλευρά, έχουμε το Illustrator το οποίο είναι “διανυσματικό” και έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί σχήματα και κείμενο χωρίς περιορισμούς στην κλίμακα και την ποιότητα.

Όταν συνδυάζουμε τα δύο λογισμικά μαζί, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε ελκυστικά οπτικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε – σε έντυπα, στο διαδίκτυο και σε εφαρμογές, σε παρουσιάσεις και καταλόγους, σε βίντεο και κινούμενα σχέδια, σε φωτογραφίες, γραφικά, διαφημίσεις, πανό, λογότυπα, χάρτες, εικονογραφήσεις, πίνακες διάθεσης και πολλά άλλα.

Αυτό το πρόγραμμα δίνει έμφαση στο σχεδιασμό, τις γνώσεις οπτικής επικοινωνίας και τις πρακτικές δεξιότητες στα λογισμικά Adobe Photoshop & Illustrator, σε ανεξάρτητες και συνδυαστικές μορφές, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να επεξεργάζονται φωτογραφίες, να δημιουργούν διαφημίσεις, λογότυπα, φυλλάδια κ.λπ. διατηρώντας παράλληλα την εταιρική τους ταυτότητα, με στόχο την ποιοτική και αποτελεσματική διαφήμιση και παρουσίαση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Γραφίστες, τυπογράφοι, ειδικοί μάρκετινγκ, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, διαφημιστές, προγραμματιστές και σχεδιαστές ιστοσελίδων, υπεύθυνοι κοινωνικών μέσων, σχεδιαστές ΜΜΕ, διαχειριστές διαφημίσεων ή/και καταλόγων, διοργανωτές εκδηλώσεων. 

Γενικές Πληροφορίες

Ζωντανή σύνδεση Microsoft Teams
ΗΜ/ΝΙΑ
14 Νοεμβρίου – 12 Γενάρη
ΩΡΑ
09:00 – 12:15 π.μ
ΤΙΜΗ
Κόστος συμμετοχής: €900 + Φ.Π.Α €171
Επιχορήγηση: €504
Καθαρό κόστος:396
Το σεμινάριο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α για επιχορηγημένους
Ειδική έκπτωση για αυτοεργαζόμενους και φοιτητές

Επικοινωνήστε μαζί μας για εγγραφή