Συντάκτης: Antonia

Διαχείριση BIM – Δημιουργία προτύπων Archicad

Περιγραφή Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην δημιουργία και ενημέρωση προτύπων εντός του λογισμικού Archicad. Τα αρχεία προτύπων Archicad είναι το κύριο στέλεχος ενός έργου ΒΙΜ για μια εταιρεία όπου έχει ως κύριο εργαλείο το Archicad. Η χρήση προτύπων διευκολύνουν τον φόρτο εργασίας και, ταυτόχρονα, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα […]

Διαχείριση επιλογών σχεδίασης στο Archicad 

Περιγραφή Στη φάση του σχηματικού σχεδιασμού ενός έργου οι Επιλογές Σχεδιασμού αποτελούν τη βάση της σχέσης μεταξύ πελάτη και εταιρείας. Σε μεταγενέστερα στάδια οι Επιλογές Σχεδιασμού αποτελούν μια συλλογή πιθανών λύσεων σε ένα πρόβλημα σχεδιασμού. Η διαχείρισή τους μπορεί να είναι χρονοβόρα, περίπλοκη και συχνά αναποτελεσματική, επομένως οι μεθοδολογίες εργασίας “Design Options” είναι επιβεβλημένες για […]

Revit Essential BIM (Building Information Modelling) Skills for Architects

Περιγραφή Για την ανάπτυξη μιας εταιρείας στον κατασκευαστικό τομέα, είναι απαραίτητη η ενσωμάτωσή της στη σύγχρονη τεχνολογία και στη μεθοδολογία BIM (Building Information Modelling). Με την εισαγωγή της μεθοδολογίας ΒΙΜ βελτιώνεται η εσωτερική και εξωτερική παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, αναπτύσσονται οι προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και με την ενθάρρυνση της μεθόδου ΒΙΜ […]

Μοντελοποίηση αρχιτεκτονικού σχεδίου BIM (Building Information Modelling) με εργαλείο το Archicad, για την ανάκτηση πληροφοριών και την τεκμηρίωση αρχιτεκτονικών σχεδίων

Περιγραφή Το Building Information Modelling (BIM) είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας εγκατάστασης. Χρησιμεύει ως ένας κοινός πόρος γνώσης για πληροφορίες σχετικά με μια εγκατάσταση που αποτελεί αξιόπιστη βάση για αποφάσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της από την αρχή και μετά. Βασική προϋπόθεση του BIM είναι η συνεργασία διαφορετικών ενδιαφερόμενων […]

Διαχείριση BIM Revit Πρότυπο και δημιουργία οικογένειας Revit

Περιγραφή Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στη δημιουργία και ενημέρωση προτύπων και οικογενειών στο λογισμικό Autodesk Revit.  Τα πρότυπα και οι οικογένειες RVT αποτελούν το κύριο πλαίσιο ενός έργου BIM όπου το Revit είναι το κύριο εργαλείο. Η χρήση προτύπων διευκολύνει τον φόρτο εργασίας και αυξάνει την αποδοτικότητα […]

Προχωρημένες τεχνικές οπτικής επικοινωνίας και γραφιστικής σχεδίασης με εργαλεία το Adobe Photoshop & Adobe Illustrator 

Περιγραφή Προχωρημένες τεχνικές οπτικής επικοινωνίας και γραφιστικής σχεδίασης με εργαλεία το Adobe Photoshop & Adobe Illustrator Το μάρκετινγκ και η διαφήμιση προωθούν την καταναλωτική οικονομία προωθώντας αγαθά και υπηρεσίες στοχεύοντας στους καταναλωτές που είναι πιο πιθανό να γίνουν αγοραστές. Τα λογισμικά Adobe Photoshop & Illustrator είναι από τα πιο ισχυρά και δημοφιλή λογισμικά για τη […]

Εξειδικευμένη μοντελοποίηση και τεκμηρίωση ΒΙΜ για συστήματα MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) με κοινό εργαλείο το Autodesk Revit 

Περιγραφή Στο πλαίσιο του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για το σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και την εξαγωγή πληροφοριών σχεδιασμού MEP με την εφαρμογή της εξειδικευμένης τεχνολογίας BIM, εντός του Revit με τη χρήση τρισδιάστατων παραμετρικών αντικειμένων.  Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να μοντελοποιούν σχέδια MEP BIM όλων των μεγεθών εντός […]