Συντάκτης: Antonia

Διαχείριση BIM Revit Πρότυπο και δημιουργία οικογένειας Revit

Περιγραφή Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στη δημιουργία και ενημέρωση προτύπων και οικογενειών στο λογισμικό Autodesk Revit.  Τα πρότυπα και οι οικογένειες RVT αποτελούν το κύριο πλαίσιο ενός έργου BIM όπου το Revit είναι το κύριο εργαλείο. Η χρήση προτύπων διευκολύνει τον φόρτο εργασίας και αυξάνει την αποδοτικότητα […]

Προχωρημένες τεχνικές οπτικής επικοινωνίας και γραφιστικής σχεδίασης με εργαλεία το Adobe Photoshop & Adobe Illustrator 

Περιγραφή Προχωρημένες τεχνικές οπτικής επικοινωνίας και γραφιστικής σχεδίασης με εργαλεία το Adobe Photoshop & Adobe Illustrator Το μάρκετινγκ και η διαφήμιση προωθούν την καταναλωτική οικονομία προωθώντας αγαθά και υπηρεσίες στοχεύοντας στους καταναλωτές που είναι πιο πιθανό να γίνουν αγοραστές. Τα λογισμικά Adobe Photoshop & Illustrator είναι από τα πιο ισχυρά και δημοφιλή λογισμικά για τη […]

Εξειδικευμένη μοντελοποίηση και τεκμηρίωση ΒΙΜ για συστήματα MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) με κοινό εργαλείο το Autodesk Revit 

Περιγραφή Στο πλαίσιο του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για το σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και την εξαγωγή πληροφοριών σχεδιασμού MEP με την εφαρμογή της εξειδικευμένης τεχνολογίας BIM, εντός του Revit με τη χρήση τρισδιάστατων παραμετρικών αντικειμένων.  Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να μοντελοποιούν σχέδια MEP BIM όλων των μεγεθών εντός […]