Ομαδική εργασία Archicad και Hotlinking

Περιγραφή

Σύμφωνα με τη στοχευμένη παρατήρηση και τη διερεύνηση μέσω ατομικών συνεντεύξεων με επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, παρατηρήθηκε μεγάλη ανάγκη και έλλειψη γνώσης της μεθοδολογίας εργασίας της ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Το ARCHICAD παρέχει δύο βασικές μεθόδους για τον διαμοιρασμό/διαμοιρασμό των δεδομένων του έργου BIM μεταξύ μιας ομάδας: Μέθοδο ομαδικής εργασίας για τον διαμοιρασμό έργων, μέθοδο Hotlink για τον διαχωρισμό σύνθετων έργων σε μικρότερα τμήματα. Το BIMcloud, το οποίο φιλοξενεί το Teamwork, είναι πραγματικά επεκτάσιμο και παρέχει μοναδικά οφέλη για ομάδες και μεγάλα έργα σχεδιασμού. Ομάδες που βρίσκονται σε διαφορετικές ηπείρους μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα σε μεγάλα έργα χωρίς ταλαιπωρία ή καθυστέρηση. Οι μικρότερες ομάδες επωφελούνται από τα αυτοματοποιημένα στιγμιότυπα έργων και τη διαχείριση ρόλων, εστιάζοντας έτσι στο σχεδιασμό αντί στη διαχείριση.

Η εργασία σε μια ομάδα σημαίνει την αντιμετώπιση διαφορετικών ροών εργασίας. Με αυτόν τον τύπο συνεργασίας BIM, οι εταιρείες έχουν την ευελιξία να προσαρμόζουν τη δυναμική εργασίας της ομάδας τους και να δίνουν στα μέλη τους μεγαλύτερη αυτονομία για να συνεργάζονται στο έργο, γεγονός που με τη σειρά του βελτιώνει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα. Η αποδοτικότητα κυριαρχεί όταν η εργασία κατανέμεται κατάλληλα εντός μιας ομάδας, οι ευθύνες κατανέμονται και οι εργασίες είναι πιο πιθανό να ολοκληρωθούν εντός ενός καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Η καλή ομαδική εργασία βελτιώνει επίσης τα αποτελέσματα της ομάδας και τη μετρήσιμη αποτελεσματικότητα των οργανισμών.

ΠεριγραΦΗ των ΥποψήφιοΝ για συμμετοχή

Γραφίστες, τυπογράφοι, ειδικοί μάρκετινγκ, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, διαφημιστές, προγραμματιστές και σχεδιαστές ιστοσελίδων, υπεύθυνοι κοινωνικών μέσων, σχεδιαστές MME, υπεύθυνοι διαφημίσεων ή/και καταλόγων, διοργανωτές εκδηλώσεων

Γενικές Πληροφορίες

Ζωντανή σύνδεση Microsoft Teams
ΗΜ/ΝΙΑ
25 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου
ΩΡΑ
14:30 – 17:45
ΤΙΜΗ
Κόστος συμμετοχής: €360.00 + vat 68.00
Επιχορήγηση:240.00
Καθαρό κόστος:120.00
Το σεμινάριο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α για επιχορηγημένους
Ειδική έκπτωση για αυτοαεργαζόμενους και φοιτητές

Επικοινωνήστε μαζί μας για εγγραφή