Μοντελοποίηση Αρχιτεκτονικού Σχεδίου BIM

Με εργαλείο το ARCHICAD για την ανάρτηση πληροφοριών & την τεκμηρίωση αρχιτεκτονικών σχεδίων

Συμμετέχοντες:

 • Αρχιτέκτονες, διακοσμητές χώρου, σχεδιαστές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μηχανικούς, επιμετρητές ποσοτήτων, Υπεύθυνους έργου, και εργοδηγούς
 • Στελέχη επιχειρήσεων/οργανισμών που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στη σχεδίαση, τεκμηρίωσηκαι ανάρτηση πληροφοριών αρχιτεκτονικού σχεδίου με την υλοποίηση της εξειδικευμένης τεχνολογίας ΒΙΜ

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Το μοντέλο BIM (Building Information Modelling) είναι μια κοινή ψηφιακή αναπαράσταση του οικοδομικού έργου.

Ο γενικός σκοπός της εκπαίδευσης ΒΙΜ είναι να προσφέρει ευκαιρίες στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στη σχεδίαση (2D & 3D), τεκμηρίωση και ανάρτηση πληροφοριών αρχιτεκτονικού σχεδίου με την υλοποίηση της εξειδικευμένης τεχνολογίας BIM, μέσω του λογισμικού προγράμματος Archicad. Επιπρόσθετα θα μπορέσουν οι συμμετέχοντες να μειώσουν τον χρόνο σχεδίασης, τα έξοδα στις οικοδομές, και να αποφύγουν τυχόν συγκρούσεις στα έργα τους πριν καν ξεκινήσει η οικοδομή.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις τέσσερις πιο δημοφιλείς ενότητες της επίσημης σειράς μαθημάτων GRAPHISOFT Learn:
Archicad – Βασικές Δεξιότητες (Essential Skills)
Archicad – Μοντελοποίηση ΒΙΜ (BIM Modeling)
Archicad – Τεκμηρίωση (Documentation)
Archicad – Επιμέτρηση Ποσοτήτων (Πινακίδες) (Scheduling)

Στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα δoθούν επίσημα πιστοποιητικά της Graphisoft για την κάθε ενότητα ξεχωριστά καθώς και πιστοποιητικά από το ATI SEMINAR.

Στόχοι προγράμματος:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν τέσσερα από τα επίσημα πιστοποιητικά της Graphisoft.

 • Να μπορούν να εφαρμόζουν εντολές σχεδίασης ΒΙΜ (2D & 3D) εντός του λογισμικού Archicad
 • Να ενισχύσουν την παραγωγικότητα του γραφείου
 • Να προσαρμόζονται στις καινούριες τεχνολογικές συνθήκες και απαιτήσεις της τεχνολογίας ΒΙΜ

 • Πληροφορίες

  Κόστος συμμετοχής: €1500 (+ ΦΠΑ €285)

  Με επιχορήγηση: €633 (+ ΦΠΑ €285)

  (Η ΑνΑΔ επιχορηγεί €867 στους δικαιούχους)

  Χώρος διεξαγωγής: Microsoft  Teams / ATI Seminar, Λεωφ. Λάρνακος 22, Αγλαντζιά, Λευκωσία

  Ημερομηνίες: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 30/09/2021 – 23/11/2021 (τις περισσότερες ημέρες)

  Ώρες εκπαίδευσης: 16:00 – 19:15 (τις περισσότερες ημέρες)

  Διάρκεια: 51 ώρες

  Εκπαιδεύτρια: Ευγενία Γεωργίου Ποϊζάτ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Πέμπτη

30/09/2021

15:00-19:15

ΑΤΙ Seminar

2

Τρίτη

05/10/2021

16:00-19:15

Online

3

Πέμπτη

07/10/2021

16:00-19:15

Online

4

Τρίτη

12/10/2021

16:00-19:15

Online

5

Πέμπτη

14/10/2021

16:00-19:15

Online

6

Τρίτη

19/10/2021

15:30-19:15

ΑΤΙ Seminar

7

Πέμπτη

21/10/2021

16:00-19:15

Online

8

Τρίτη

26/10/2021

16:00-19:15

Online

9

Παρασκευή

29/10/2021

16:00-19:15

Online

10

Τρίτη

02/11/2021

15:30-19:15

ΑΤΙ Seminar

11

Πέμπτη

04/11/2021

16:00-19:15

Online

12

Τρίτη

09/11/2021

16:00-19:15

Online

13

Πέμπτη

11/11/2021

16:00-19:15

Online

14

Τρίτη

16/11/2021

15:30-19:15

ΑΤΙ Seminar

15

Πέμπτη

18/11/2021

16:00-19:15

Online

16

Τρίτη

23/11/2021

15:30-19:15

ΑΤΙ Seminar

ΕΓΓΡΑΦΗ

 

Περισσότερες πληροφορίες – Εγγραφές:

99 522 657 | evyenia@udesigncyprus.com

Εκτυπώσιμο Φυλλάδιο